Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Sinh học và Môi trường

Thông báo

Kế hoạch tổ chức hoạt động học thuật cho sinh viên Khoa SH-MT năm học 2022-2023

Kế hoạch tổ chức hoạt động học thuật cho sinh viên Khoa SH-MT năm học 2022-2023

Khoa Sinh học và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động học thuật cho sinh viên năm học 2022-2023 như sau:...

Thông báo về việc triển khai bảo hiểm y tế năm 2023 (Đợt 2)

Thông báo về việc triển khai bảo hiểm y tế năm 2023 (Đợt 2)

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về việc triển khai bảo hiểm y tế năm 2023 (Đợt 2) như sau

Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2023

Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2023

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2023.

Thông báo danh sách (dự kiến) nhận trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023; giảm học phí cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường học kì I năm

Thông báo danh sách (dự kiến) nhận trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023; giảm học phí cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường học kì I năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về danh sách (dự kiến) nhận trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023; giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường học kì I năm học...

Thông báo danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó HK II năm học 2021-2022 và học bổng sinh viên vượt khó HK I năm học 2021-2022 đợt bổ sung

Thông báo danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó HK II năm học 2021-2022 và học bổng sinh viên vượt khó HK I năm học 2021-2022 đợt bổ sung

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó HK II năm học 2021-2022 và học bổng sinh viên vượt khó HK I năm học 2021-2022 đợt bổ sung như sau:

1 2 3 4 5 > >>